Credwn Yn Annibyniaeth Cymru // We Believe In Welsh independence 

Croeso i dudalen swyddogol Plaid Werdd Gogledd Orllewin Cymru! Mae’r Blaid Werdd yn wahanol – ry’n ni’n fudiad llawr gwlad sydd eisiau gwanhau polisïau llymder ac effaith andwyol cyllid ar wleidyddiaeth.

Credwn ni bod polisïau lles cymdeithasol cryf yn angenrheidiol i gynnal cymdeithas rydyn ni eisiau byw ynddi, a bod addysg dda, amgylchedd iach ac arweinyddiaeth ag uniondeb yn ddigon bosibl i’w gyflawni gydag ewyllys wleidyddol gadarn.

Mae Cymru yn haeddu gwell a byddwn yn ymgyrchu dros Gymru annibynnol. Dyma’r unig ddyfodol a fydd yn caniatáu inni adeiladu’r gymdeithas decach sydd ei hangen arnom, heb gael ein cyfyngu gan yr hyn y mae San Steffan ei eisiau.

Os ydych chi’n byw yn Ynys Môn, Arfon, Aberconwy neu Dwyfor Meirionnydd (Tip y Llyn i Sir Ddinbych) ymunwch a ni ar gyfer un o’n digwyddiadau – i rannu syniadau, holi cwestiynau ac ymuno a’r drafodaeth.

Welcome to the official page of the North West Wales Green Party! The Green Party is different – we are a genuine grass-roots movement of individuals who believe that there are alternatives to austerity and to the toxic influence of finance on our political system.

We believe that social welfare should provide a real and valuable safety net, and that education, clean air, publicly-owned healthcare and leadership with integrity are achievable aims and should be at the heart of political debate.

Wales deserves better and we will campaign for an independent Wales. It’s the only future that will allow us to build the fairer society we need, without being restricted by what Westminster wants.

If you live in Anglesey, Arfon, Aberconwy or Dwyfor Meirionnydd constituencies (Tip of the Llyn to Denbighshire) join us at one of our upcoming events – to share ideas, ask questions and join the discussion.

We are the only party dedicated to fighting for our environment and ensuring we live in a fair and just society


Join us at one of our next events – You don’t have to be a member either

To top