Y Blaid Werdd yw'r unig blaid wleidyddol fawr yn y DU sydd wedi ymrwymo'n llawn i fywyd sy'n seiliedig ar ddemocratiaeth a chyfiawnder o fewn terfynau'r blaned

Mae'r Blaid Werdd bob amser wedi meiddio bod yn wahanol - ac rydyn ni bob amser wedi gwybod pŵer syniadau da.

Yn wahanol i eraill, rydyn ni'n gwybod bod gan ein planed derfynau amgylcheddol, rydyn ni'n deall nad yw pawb eisiau byw i weithio, bod anghydraddoldeb nid yn unig yn annheg, ond yn niweidiol i bawb mewn cymdeithas. Ac mae gennym yr atebion beiddgar sy'n caniatáu inni gynnig ysbrydoliaeth yn yr oes hon o ansicrwydd.

Ymunwch â'r Blaid Werdd

Ymunwch â ni i helpu i wneud gwahaniaeth

y mis
mae symiau uwch na £ 3 yn cynnwys aelodaeth safonol + rhodd